ای‌سی‌ام شیراز

وبلاگ انجمن علمی بین رشته ای ACM دانشگاه شیراز

ای‌سی‌ام شیراز

وبلاگ انجمن علمی بین رشته ای ACM دانشگاه شیراز

در این صفحه سعی خواهیم کرد به مسائل آموزشی بپردازیم.

هر گونه پیشنهاد و یا کمکی را پذیرا هستیم