ای‌سی‌ام شیراز

وبلاگ انجمن علمی بین رشته ای ACM دانشگاه شیراز

ای‌سی‌ام شیراز

وبلاگ انجمن علمی بین رشته ای ACM دانشگاه شیراز

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

کانتست ورودی های جدید


جهت شرکت در مسابقه به آدرس acm.shirazu@gmail.com ایمیل ارسال نمایید.

کانال تلگرام acm: لینک