ای‌سی‌ام شیراز

وبلاگ انجمن علمی بین رشته ای ACM دانشگاه شیراز

ای‌سی‌ام شیراز

وبلاگ انجمن علمی بین رشته ای ACM دانشگاه شیراز

ACM چیست ؟

این مسابقات از سال 1976 توسط انجمن معتبر ACM بنیان نهاده شد و اکنون پس از بیست و هشت سال به یک حرکت عظیم علمی دانشجویی در جهان تبدیل شده است . هدف اصلی این رقابت تشویق توانایی حل مسئله در دانشجویان رشته کامپیوتر و فراهم آوردن زمینه شکوفایی استعداد های آنان و ترغیب کار گروهی در تولید نرم افزار است . این مسابقات در دو مرحله منطقه ای و نهایی برگزار می شود و حامی اصلی آن شرکت  IBM است .

از سال 1995 قاره آسیا به این مسابقات پیوست و تعداد مسابقات منطقه آن و نیز تعداد شرکت کنندگان آن سیر صعودی داشته است .

در این مسابقات دانشجویان شرکت کننده در قالب گروه ها و تیم های سه نفری و با حضور یک سرپرست با استفاده از یک دستگاه کامپیوتر به حل تعدادی مسئله دشوار می پردازند . دانشجویان در مدت مشخصی(5 ساعت) باید مسائل را حل کنند و برنامه ی کامپیوتری آن را بنویسند  و هر تیمی که بیشترین مسئله را در این مدت زمان حل کند به عنوان برنده نهایی شناخته می شود .

انجمن ای سی ام دانشگاه شیراز هم بیش از 10 سال است که در این مسابقات حضور چشم گیری دارد و با برگزاری مسابقات آزمایشی و کلاس های آموزشی و صدها برنامه ی متنوع دیگر(!)، برای مسابقات اصلی آماده می شود.